STYRELSEN

Styrelsen

Styrelsens arbetsuppgifter kan i princip samman­fattas i följande punkter:

  • Se till att bostadsrättsföreningens fastigheter och övriga tillgångar hålls i bra skick.

  • Se till att bostadsrättsföreningen håller ordning på och redovisar ekonomin enligt lagar och regler så att medlemmarna kan känna sig trygga.

  • Ta hand om alla praktiska frågor som rör bostadsrätts­föreningen förutom frågor som är av särskilt stor vikt för medlemmarna. Dessa frågor ska behandlas på föreningsstämman där alla medlemmar har chansen att vara med och påverka.

Styrelsearbetet regleras av bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen samt av bostadsrättsföreningens stadgar. En bostadsrättsförening som är medlem i HSB får en HSB­-ledamot i styrelsen. Denna förmån är till för att stötta och hjälpa styrelsen. HSB-­ledamoten deltar i styrelsearbetet och delar med sig av sin kunskap och erfarenhet.

Oskar Sundström, ordförande
oskar.sundstrom@axet11.se

Erik Backe, sekreterare
erik.backe@axet11.se

Patrik Nimberger Hansson
, vice ordförande
patrik.nimberger.hansson@axet11.se

Axel Nilsfors, vice sekreterare
axel.nilsfors@axet11.se

Bo Lindborg, HSB-ledamot

För att kontakta styrelsen går det bra att använda följande e-postadress: styrelsen@axet11.se

Revisorer

Revisorn ska dels granska att den årsredovisning som styrelsen lägger fram till medlemmarna stämmer med verkligheten och ger en rättvisande bild av föreningens ekonomi. Dessutom ska revisorn uttala sig om styrelsens arbete när det gäller förvaltningen av medlen mellan årsmötena. En revisor ska vara medlemmarnas granskare och hjälpa dem när de ska fatta beslut om årsredovis­ningen och styrelsens ansvarsfrihet. När året är slut skriver revisorn en revisionsberättelse, som beskriver bland annat hur granskningen skett. Revisorerna ska ta tillvara på medlemmarnas intressen.

Cornelia Gillberg är revisor och går att nå genom att e-posta cornelia.gillberg@axet11.se.

Valberedning

Valberedningen är en viktig del av den demokratiska processen. Det är de som ska ge förslag på vilka som kan väljas in i styrelsen på de olika funktionerna vid föreningsstämman.

Valberedningen består av Tomas Feldt och Joseph Milberg och kan nås genom att e-posta valberedningen@axet11.se.

Fastighetsskötare

Vår fastighetsskötare är Madeleine Söderquist som går att nå genom att e-posta madeleine.soderquist@hsb.se.