STYRELSEN

Styrelsen

Styrelsens arbetsuppgifter kan i princip samman­fattas i följande punkter:

Styrelsearbetet regleras av bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen samt av bostadsrättsföreningens stadgar. En bostadsrättsförening som är medlem i HSB får en HSB­-ledamot i styrelsen. Denna förmån är till för att stötta och hjälpa styrelsen. HSB-­ledamoten deltar i styrelsearbetet och delar med sig av sin kunskap och erfarenhet.

Patrik Nimberger Hansson, ordförande
patrik.nimberger.hansson@axet11.se

Göran Lundström, vice ordförande
goran.lundstrom@axet11.se

Josefine Bolling, sekreterare
josefine.bolling@axet11.se

Ulf Craemer, ekonomiansvarig
ulf.craemer@axet11.se

Anna Johansson, fastighetsansvarig och vice sekreterare
anna.johansson@axet11.se

Ida Andersson, HSB-ledamot

För att kontakta styrelsen går det bra att använda följande e-postadress: styrelsen@axet11.se

Revisorer

Revisorn ska dels granska att den årsredovisning som styrelsen lägger fram till medlemmarna stämmer med verkligheten och ger en rättvisande bild av föreningens ekonomi. Dessutom ska revisorn uttala sig om styrelsens arbete när det gäller förvaltningen av medlen mellan årsmötena. En revisor ska vara medlemmarnas granskare och hjälpa dem när de ska fatta beslut om årsredovis­ningen och styrelsens ansvarsfrihet. När året är slut skriver revisorn en revisionsberättelse, som beskriver bland annat hur granskningen skett. Revisorerna ska ta tillvara på medlemmarnas intressen.

Elwira Madeling är revisor och Oscar Sahlin är revisorsuppleant.

Valberedning

Valberedningen är en viktig del av den demokratiska processen. Det är de som ska ge förslag på vilka som kan väljas in i styrelsen på de olika funktionerna vid föreningsstämman.

Valberedningen består av Oskar Sundström och Joseph Milberg och kan nås genom att e-posta valberedningen@axet11.se.

Fastighetsskötare

Vår fastighetsskötare är Elisabeth Karlsson-Filipsson.