stadgar

Stadgar

Är du osäker på något om ditt boende, eller undrar du kanske vems ansvar det är att lufta radiatorerna? De flesta svaren finner du i våra stadgar. Där kan du också läsa om vilka rättigheter du har som medlem och vilka skyldigheter du har gentemot dina grannar. En hel del matnyttigt med andra ord!

Som medlem och boende i Axet 11 har du accepterat föreningens stadgar och ordningsregler. Vi har dessa gemensamt för ett trevligare boende. Dessa regler gäller inte bara dig utan även familjemedlemmar och vänner som är på besök, med andra ord är du även ansvarig för deras beteende.