Avfall & Återvinning

HSB brf Axet 11 tillhandahåller möjligheten att återvinna ditt avfall. Det är inte en heltäckande tjänst men sånär som, nedan beskrivs våra fraktioner samt vilket avfall du måste åka till återvinningscentralen med. Den återvinning som rör livsmedel hittar du på vår innergård. Batterier, lampor och dylikt finner du utanför tvättstugan i källaren. Där finner du även gröna påsen. Behållare till gröna påsen kan hämtas på alla Linköpings återvinningscentraler.


I Linköping har vi viktbaserad avgift och på varje kärl sitter en ID-bricka med en unik kod. Vid tömning vägs avfallet och brickan läses av. Mängden avfall ligger sedan till grund för debitering. Det innebär att du själv har möjlighet att påverka dina avfallskostnader genom att källsortera och minimera mängden avfall du slänger i din soptunna. Påsen slänger du väl knuten i sopnedkasten på balkongerna i trapphusen.

Gröna påsen slängs i samma kärl som hushållsavfallet, påsar finner du utanför tvättstugan i källaren. Vill du ha en väl anpassat behållare till gröna påsen finns det att hämta på Linköpings återvinningscentraler. I gröna påsen slängs enbart matrester, exempelvis potatisskal, äggskal, matfett, kött- och fiskben och kaffesump.

Släng aldrig tobak, papper eller plast i gröna påsen, det passar bättre i hushållsavfallet.

Observera att påsen måste knytas minst två gånger, det är en oöm väg till biogasen så för att påsen inte ska gå upp på vägen krävs en dubbelknut!


Färgat- och ofärgat glas finner du på innergården, återvinningen gäller enbart flaskor och burkar. Skruva av lock och korkar, ju helare glaset är desto lättare är det att avskilja de material som inte hör hemma bland glaset i återvinningsprocessen.

Lägg under inga omständigheter lampor, lysrör, dricksglas, porslin, keramik, spegelglas eller fönsterglas i glasbehållarna. Det finns andra kärl där de hör hemma, de flesta hittar du på återvinningscentralen men om ett dricksglas går sönder gör du faktiskt bäst i att förpacka det väl och sedan slänga det i hushållsavfallet.

Givetvis ska inte några påsar följa med flaskor och burkar ner i glasbehållarna, men det säger väl sig självt. Återvinning kräver rena fraktioner, annars går det inte att återvinna och avfallet sorteras som sopor. Sopor som inte går att elda grävs ned - en konsekvens av orena fraktioner.


I tidningsbehållarna lämnar du tidningar, broschyrer, reklamblad och kataloger mm. Töm ur påsarna och lämna tidningarna lösa i behållarna. Papperspåse sorteras som pappersförpackning och plastpåse som plastförpackning.

I behållarna för pappersförpackningar lämnar du tex tvättmedelskartonger, pastakartonger, pappersrullar, omslagspapper, wellpappkartong, papperspåsar. Skölj ur vid behov. Lämna tomma och torra förpackningar. Glöm inte att platta till förpackningarna! Vi behöver inte köra runt på luft!

I behållarna för metallförpackningar lämnar du konservburkar, dryckesburkar -utan pant, aluminiumfolie, sprayburkar, färgburkar som är tomma och torra, tuber för t ex kaviar, lock och kapsyler. Skölj ur vid behov. Lämna tomma och torra förpackningar. Om förpackningen inte går att rengöra, som t ex tuber, kan du låta korken sitta kvar på förpackningen.


Burkar som innehållit färg/lim lämnas till metallåtervinning om de är tomma och torra. Innehåller de färg- eller limrester ska de lämnas till en bemannad återvinningscentral där farligt avfall samlas in.

I behållarna för plastförpackningar lämnar du flaskor (ej pant) för t ex ketchup, senap, schampo, rengöringsmedel, saft, burkar, glasslådor, dunkar, plastpåsar och frigolittråg mm. Skölj ur vid behov. Lämna tomma och torra förpackningar. Ta bort lock, kapsyler och andra detaljer som lätt går att skilja ifrån förpackningen. Om dessa är av plast lägger du dem lösa i behållaren. På tuber som är svåra att rengöra låter du korken sitta kvar.

Som elavfall räknas uttjänta produkter som har sladd eller drivs med batteri. Detta lämnas till återvinningscentralerna. I föreningen tillhandahåller vi dock kärl för batterier, lågenergilampor, glödlampor samt lysrör.

Proppar/säkringar

Proppar/säkringar till proppskåpen slänger du i hushållsavfallet. (Proppar består av porslin och metall, porslin återvinns inte utan deponeras - kärl för deponi finner du på återvinningscentralen. Som lägenhetsboende slänger du med andra ord propparna i hushållssoporna eftersom propparna då går genom pannan och ut med askan - som i sin tur deponeras.)


Vi länkar till Tekniska verkens sorteringsguide i det fall du letar efter något specifikt. Det finns även en guide i PDF-format.

För den vetgirige och den late:

Den som inte riktigt orkar sortera eller inte tycker att det är nödvändigt kanske gömmer sig bakom tanken om att ”allt brinner vid rätt temperatur”, en inte helt ovanlig åsikt när det kommer till sopsortering. I Linköping måste vi förhålla oss till Tekniska verkens pannor där de eldar det avfall som inte ska återvinnas. Pannorna har en förbränningstemperatur om 350°, och avfallet går igenom pannan på en så kallad roster (en form av rullband). Storleken på öppningen in i pannan är ca 120x80cm, ungefär lika stor som en SJ-pall. Det är alltså inte frågan om någon öppen eld eller majbrasa, värmen från pannan värmer vårt fjärrvärmevatten och vattenångan som bildas vid kylning driver turbiner som skapar vår el!

Är soporna blöta, eller till exempel fulla av material som i bästa fall kunde ha återvunnits, brinner pannan sämre, något som leder till att mer brännbara material måste tillföras. I Linköping tillförs bla olja, träflis och gummigranulat när soporna brinner dåligt. Trä, gummi och olja är alla ämnen med mycket hög koncentration av bundet kol, att elda upp dem släpper således ut kolet i atmosfären och bidrar därmed till klimatförändringarna.

Så om vi sorterar vårat avfall så gott det går och undviker att låta sopkärlens lock stå på vid gavel när det regnar minskar vi inte bara mängden olja, gummi och träflis som måste tillsättas bara för att hålla temperaturerna uppe, vi ökar förstås också återvinningen och bidrar åtminstone inte till ökade växthusgaser, samt att den aska som faktiskt grävs ned i naturen är ren och inte full med oförbrända sopor och skräp.


Källa: Branschorganisationen Avfall Sverige och Tekniska Verken i Linköping AB.

Återvinningsstation

Den närmaste återvinningsstationen finns på Alkagatan i norra Vasastaden. Ange ÅVS-ID 17128FTI:s webbplats för att se mer information om återvinningsstationen.