Mäklare

Svar på vanliga frågor från mäklare

Senast uppdaterad 2024-02-28, e-posta styrelsen@axet11.se om informationen är inaktuell. Ange vilken lägenhet försäljningen gäller.


Byte entréporter

Låsbyte och passagesystem 

Individuell mätning på el

Solceller

Ombyggnation av en lokal till lägenhet. (Styrelsens förslag är att den sedan ska säljas)